xvideos sex watch xnxx xvideos chudai indian sex video

free xxx watch

free porn video site

xxx porn

www xnxx com

xvideos

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษากองทุนตั้งตัวได้ รุ่นที่ 1

2013 UBI-business

     ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญชวนนักศึกษารุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษาเพื่อขอสินเชื่อกับกองทุนตั้งตัวได้

     สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรม และส่งหัวข้อธุรกิจ หรือ แผนเบื้องต้นในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2557 ที่สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ และแผนการเงิน พบที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ/แผนการเงิน พร้อมยื่นเอกสารประกอบแผนธุรกิจ ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 ถึง วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการประเมินแผนฯ และเสนอกองทุนตั้งตัวได้ ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 5 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6148

 

** กำหนดการจัดกิจกรรม **